Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Nüfus Durumu

Giriş
 İLİMİZİN NÜFUS DURUMU
 Iğdır, 03 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı Kanunla Kars ilinden ayrılarak il olmuştur. Aralık ve Tuzluca İlçeleri ve Karakoyunlu Beldesi Kars İlinden ayrılarak Iğdır İline bağlanmış ve İl’in birer ilçesi olmuşlardır. 2000 Genel Nüfus Sayımı öncesindeki sayımlarda Iğdır’ın İl olarak sosyal, demografik ve ekonomik niteliklerine ilişkin bilgi derlenmediği için nüfusun tarihsel gelişimi gereğince yorumlanamamıştır.
           
Iğdır İli’nin 2000 yılındaki nüfusu 168.634, 1990-2000 dönemindeki yıllık ortalama nüfus artış hızı ise % 16,76’dır. 2009 yılı adres kayıt sistemine göre nüfus sayımı 183.486’ dır. 2000 yılı ile 2009 yılı arasındaki nüfus artış hızı il genelinde  % 9’ dur. Tuzluca İlçesinin nüfusu 25.042’dir. 2000 yılındaki nüfusu 25.954’tür. Nüfus artış hızı ise % -0,3’tür. Karakoyunlu İlçesinin 2000 yılında nüfusu 18.285 iken 2009 yılında 13.990 ile en az nüfusa sahip olan ilçesidir. Nüfus artış hızı ise % - 23’tür. Aralık İlçesinin nüfusu 2000 yılında 21.747 iken 2009 yılında 21.674’tür. Nüfus artış hızı ise % - 0.03’tür. İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan İlçesi % 1.4 ile İl Merkezi, en az olan ilçesi ise % -23 ile Karakoyunlu İlçesidir.  Iğdır İline bağlı bulunan tüm bucak ve köylerin 2000 yılındaki nüfusu 87.052 kişi iken 2009 yılında % 2 artışla 88.801 kişi olmuştur.
Iğdır İlinin 2000 nüfus sayımına göre toplam hanehalkı sayısı 28.167, toplam hanehalkı nüfusu 173.554, ortalama hanehalkı büyüklüğü 6.16, bir kişilik hanehalkı sayısı 630, iki kişilik hanehalkı sayısı 1924, üç kişilik hanehalkı sayısı 2.770, dört kişilik hanehalkı sayısı 4.076 ve 5+ kişilik hanehalkı sayısı 18.767’dir. 2008 yılında il nüfusu 184.025 kişiyken 2009 yılında 183.486 kişi olmuştur. Yıllık nüfus artış hızıda % -0.02 düşüşle 183.486 kişi olan ilimizin toplam nüfusunun 94.611’i erkek, 88.875 kadın nüfusu oluşturmaktadır. Yaş grubuna göre ise, 0-14 yaş grubunda 63.342 kişi, 15-29 yaş grubunda 53.379 kişi, 30-59 yaş grubunda 53.684 kişi ve  65 yaş üstü grubunda ise 13.081 kişi bulunmaktadır.
İlin kentleşme oranı artış eğilimi gösterse de bu oran Türkiye geneli kentleşme oranından düşüktür. 1990 sayımlarına göre İl nüfusunun % 61’i kırsal, % 39’u da kentsel alanda yaşamaktadır. Bu oranlar 2000 yılı içinde kırsal alanlarda % 51.6’ye gerilerken kentsel alanlarda yaşayanların oranı ise % 48.4’e çıkmıştır. Iğdır’ın kentte yaşayanların oranı % 51’dir. Bu oran % 67 olan Türkiye ortalamasının da altındadır.
     
Nüfus yoğunluğu olarak bir kilometre kareye düşen kişi sayısı, 1990 yılında 40 kişi iken 2009 yılında 51 kişi olmuştur. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Tuzluca İlçesinde nüfus yoğunluğu 20, yüzölçümü en küçük olan Aralık İlçesinde nüfus yoğunluğu 30 kişiyken Karakoyunlu ilçesinde yoğunluk 72 kişidir. Bu yoğunluk il merkezinde 86’ dır.  İl’de bulunan toplam 157 köyden 111’nin nüfusu 500 kişinin altında olup, köylerin çoğunluğu oldukça düşük nüfusa sahiptir.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İletişim