Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Ekonomi

Giriş
 IĞDIR'IN EKONOMİSİ
Iğdır İlinde öncelikle bölgenin hammadde kaynaklarını rasyonel olarak değerlendirebilecek ihracata dönük çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin üretimini yapabilecek büyük çapta istihdam yaratabilecek sanayi tesisleri bulunmamaktadır.
Ancak Iğdır da bu güne kadar büyük çapta sanayi tesisleri kurulamamış olmasına rağmen çalıştırdıkları devamlı işgücü sayısı 5-50 kişiyi geçmeyen küçük çapta un,  bisküvi, çikolata,  gofret, meyve püresi ve konsantresi, tekstil, soğuk lastik kaplama ve tuğla fabrikası kurulmuş bulunmakta olup,  küçük çapta kurulu bulunan bu sanayi tesisleri kapasitelerinin altında üretim yapmaktadır
İlin ekonomik yönden gelişmesini olumsuz yönde etkileyen faktörleri birkaç sebebe bağlamak mümkündür. Özellikle bölgeye yapılan kamu sektörü yatırımlarının az olması, kısıtlı sermaye, yerli müteşebbis gücünün yetersiz olması, uygulanan teşviklerden yeterince yararlanamaması, önemli tüketim merkezlerine uzak oluşu, hava ve demiryolu ulaşımının bulunmaması İlin ekonomik yönden gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Iğdır İli mevcut bölge coğrafyası içerisinde olağan sayılamayacak iklimi, verimli toprakları, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yapısı ile halen yerli ve yabancı müteşebbisler açısından bir çekim merkezi olma özelliği taşımaktadır.
 
IĞDIR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

İlimiz Merkez Baharlı Mahallesinde 3500 m² lik bir alanda yapımına 1986 yılında başlanan Iğdır Küçük Sanayi Sitesinin inşaatı 1998 yılında tamamlanarak hizmete sokulmuştur. Sitede 317 işyeri, sosyal tesisler ve çıraklık okulu ve idari binası bulunmaktadır. sitedeki doluluk oranı %70 civarında olup; söz konusu sitede  yaklaşık 500 kişi istihdam edilmektedir. Söz konusu  Sanayi sitesi  için toplam 1.028.000 TL  harcama yapılmıştır

IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Iğdır ilinde sanayileşmenin düzenli, toplu ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla ilimiz merkez Çalpala Köyü hudutları dahilinde 200 hektarlık bir alanda  yapımına 1999 yılında başlanan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi`nin aynı yıl içerisinde yer seçimi ve seçilen yerin bedeli hazineye ödenmek suretiyle OSB adına kamulaştırılmasına müteakip 2001 yılında yapılan alt yapı etüt proje ve mühendislik hizmetleri  ihalesi kapsamında proje yapım çalışmaları 2008 yılında tamamlanmıştır. Toplam proje tutarı 7.480.000,00.-TL olan Iğdır Organize Sanayi Bölgesine bugüne kadar 2.232.301,00 TL harcanmıştır. 
Bölgenin proje  yapım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip,   67 Ha alana ait  Yol,  İçme  Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu inşaatlarından  müteşekkil   1. etabının   Alt Yapı Yapımı İhalesi 02 Temmuz 2009 tarihinde  ihale edilerek ihaleyi  kazanan    yüklenici firmaya 22.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin 1. etabına ait AG-YG elektrik şebekesi yapım işi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 3.11.2009 tarihinde ihale edilmiş olup, ihaleyi kazanan yüklenici firmaya 23.11.2009 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  Bölgenin halen alt yapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Projenin  2010 yılı ödeneği  ise 1.400.000 -TL’dir. 
SINIR TİCARETİ

Bilindiği üzere 16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı  Resmi Gazete de yayımlanarak  yürürlüğe giren Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin  Bakanlar Kurulu Kararı ile  İlimizde  sadece  Dilucu Sınır Kapısından  Nahcivan  Özerk Cumhuriyeti ile  sınır ticareti  yapma yetkisi  verilmiştir. Valiliğimizce Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti ile Sınır Ticareti yapmak üzere İlimizde faaliyet gösteren şahıs ve firmaya toplam 84 adet sınır ticareti belgesi düzenlenmiştir.
İlimizin üç ayrı ülkeyle   komşu olması,  Nahcivan  Özerk Cumhuriyetinin de  coğrafi  ve siyasi  konumu  gereği  sadece  ülkemiz ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişki içerisinde olması her üç tarafı da  adeta ekonomik açıdan  bir  birine  bağımlı hale  getirmiştir. Üç ayrı ülke ile  sınır  kapısı  olan   Iğdır  ili  bu konumu itibariyle dünyanın en ender yerleşim  merkezlerinden  birisi olmakla  birlikte  İlde sadece Dilucu Sınır Kapısı açık bulmaktadır.
Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinin zayıf olan  ekonomik  yapısı, mevcut sanayisinin gayri faal yada atıl kapasite ile çalışıyor olması, İlimizin Nahcıvan  Özerk  Cumhuriyetiyle yapılacak olan sınır ticaretine yeterli kadar katkı sağlamamaktadır.
Son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti ile iyi seviyede yürütülen ikili ilişkiler aramızda var olan kardeşlik ve yakınlık duygularını perçinlemiş, yapılan ikili görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sınır ticareti yapma arzusunu da en üst düzeye çıkarmıştır.
İlimizde faaliyette bulunan Sivil Toplum örgütlerinin İlimizde durma noktasına gelmiş olan sınır ticaretinin tekrar canlandırılması, ekonomide değer ifade edilebilir duruma getirilmesi amacıyla,  İlimiz ile İran İslam Cumhuriyeti sınırları arasında bulunan Boralan Sınır Kapısının işlevsel hale gelmesi hem İlimizin hem de komşumuz İran’ın isteğidir.
MADENCİLİK

Iğdır İli, yer altı kaynakları bakımından zengin bir yapıya sahip değildir. Tuzluca İlçemizde zengin krom yatakları bulunmaktadır. Tuzluca İlçesinde bulunan kaya tuzu yanında Aralık İlçesi ve Suveren Köyü dolaylarında pomza madeni mevcuttur. Tuzluca İlçesinde bulunan tuz yataklarının rezervi yaklaşık 800 milyon ton civarında olup, % 98 NaCl ihtiva etmektedir.  İlimiz  Tuzluca İlçesinde bulunan  Tekel’e ait    Tuzluca Tuz İşletmesi  özelleştirilmiş olup,  söz konusu tuz  işletmesi halen  Sürkit Gıda ve Uluslararası Nakliyat A.Ş. tarafından işletilmektedir. İlimizdeki Pomza rezervi 40 milyon ton’dur.
Ayrıca İlimiz sınırları içerisinde 5177 Sayılı Maden Kanununa göre alınmış  15 adet Arama Ruhsatlı, 2 adet işletme Ruhsatlı  2 adette ön işletme ruhsatlı  olmak üzere  toplam 14 adet  şahıs ve firma bulunmaktadır.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İletişim